Posts Tagged ‘dödshjälp’

Vila ifrid. Äntligen

Den totalförlamade kvinnan som media skrivit om har nu fått somna in. Vila i frid.

Ett svårt och samtidigt viktigt beslut.

Viktigt för mig för de nära som kanske hamnar i samma situation. Eller om jag skulle…

Mamma fick somna in utan svåra plågor, hon visste vad som väntade och sa adjö till alla före.

Hon bodde i Finland. Som tur var.

Där ligger man långt före i många fall. Man tar itu med svåra frågor, duckar inte eller låtsas att problemet inte finns. Och hoppas att det ska försvinna av sig självt.

Här stänger man av vätske- och näringstillförseln för svaga gamla. Och låtsas att de dött naturligt. Man svälter ihjäl folk inom vården, men att en fullt medveten person skulle få avsluta sina plågor har varit omöjligt. Tills nu.

Rätt att få dö, utan smärta

Ett viktigt beslut kom idag. Eller ett uttalande om vad som gäller. Från Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen sammanfattar läget i ett antal punkter:

· Vården ska så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten.

· Huvudregeln är att en läkare inte får ge en behandling som patienten inte vill ha.

· Om patienten inte vill att en livsuppehållande behandling ska sättas in eller fortsätta ska läkaren respektera patientens önskan. En förutsättning är att patienten är beslutskompetent, välinformerad och införstådd med konsekvenserna av olika behandlingsalternativ.

· Vården är skyldig att erbjuda en döende patient smärtlindrande och ångestdämpande behandling.

Även Dagens juridik skriver om beslutet.

Frågan har ju aktualiserats av flera den senaste tiden.Bland andra av den 31-åriga kvinnan som varit sjuk i stort sett hela livet och nu vill lämna denna värld. Utan att behöva känna när hon kvävs till döds.

Svår fråga när det gäller andra, men själv vill jag att man inte håller min kropp vid liv med maskiner, om livet i övrigt lämnat den. Bara tills man tagit vara på de organ som är användbara. Jag har naturligtvis anmält mig som organdonator, till det register som finns.

Behöver jag dem inte längre kan någon annan få ett bra liv med hjälp av en bit av mig. Så lever jag vidare, på ett sätt.