Posts Tagged ‘Merit Wager’

Vems rätt ser LSS till?

Merit Wager, vem annars, tar upp en fråga jag undrat över ett bra tag.

Citat från bloggen, texten är skriven av någon som arbetar på migrationsverket, en ”migga”

”En del  asylsökande – som verkligen helt saknar asylskäl – ansöker ändå om asyl. De gör det på grund av att de är utvecklingsstörda eller senildementa. De har hämtats hit av någon släkting som inte har för avsikt att ta hand om sin släkting utan tycker att Sverige kan ta hand om honom eller henne.”

slut citat

Våra egna gamla och funktionshindrade får inte den hjälp de ska enligt lag. Enligt tidningen Dagen.

LSS  följs inte av stat och kommun. Vår enda rättighetslag, till skydd för de svaga.

Ett stycke från artikeln i Dagen:

”LSS är på papperet en fantastisk lag som avsåg att revolutionera tillvaron för svårt handikappade människor när den trädde i kraft för 17 år sedan. Problemet är att den inte följs.

Att de tjusiga formuleringarna om att varje individ som tillhör någon av LSS personkretsar (och till dessa är tröskeln hög) ska ges möjlighet att leva ett liv som andra ofta inte är mer än just tjusiga formuleringar kan många funktionshindrade och deras anhöriga vittna om.

De så kallade kommunalekonomiska aspekterna – läs otillräckliga personella resurser – lägger exempelvis allt som oftast hinder i vägen för en meningsfull fritid med självvalda aktiviteter för den som bor i gruppbostad. Att försöka vinna framgång överklagande- och domstolsvägen är normalt sett lönlöst. Utslagen går i de flesta fall på kommunens linje. Den individ som klagar får besked om att hans eller hennes liv är tillräckligt bra utan den önskade insatsen.”

Ser ju tyvärr dagligen hur detta pågår. Svenska pensionärer lever på gränsen, varje dag. För den som skadats eller har ett annat sorts handikapp är livet en kamp emot diverse handläggare som sparar in på allt som går.  Blanketter med kränkande frågor om toalettbestyr bildar underlag som  styr antalet minuter man får hjälp. Kan man inte gå på toa själv får man blöja, som någon okänd kommer och byter två gånger om dagen.  Och ställer sen fram den mikrade maten som kommer i papplåda en gång i veckan.   Har man inte mikro blir det besvärligt. Kan man föra skeden till munnen får man inte hjälp att äta, även om skeden välter på vägen upp.

Den som inte vet sina rättigheter eller inte kan eller orkar slåss för dem, blir utan.

Samtidigt tillåter man import av handikappade yngre och äldre och senila gamlingar, som vårt samhälle ska ta hand om. De belastar asylprocessen, utan att ha asylskäl. De kan inte utvisas till hemlandet, för där vägrar man ta hand om dem. Släkten här gör det inte heller. Man dumpar dem i vår omsorgsapparat. Därmed får de allt som behövs för försörjning och vård, utan att någonsin ha betalat en krona i skatt. De är inte några få utan väldigt många. De kräver personal på det egna språket, för något annat funkar inte. Osv, osv…

Hallo, ni som är satta av oss att ta hand om vårt samhälle, sluta nu för F** att blunda!

Ni som har kommunala eller statliga chefstjänster är folkets (skattebetalares) tjänare, inte tvärtom. Tjäna!

Ni betalas av skattemedel, förslösa dem inte på dumheter utan på skattebetalares väl.

I Finland, där är släktingar till asylanter välkomna, så länge släktingen försörjer dem.  Ingen folkpension utgår heller till den som inte arbetat ihop den.

En viss skillnad!

Finland har gått till val

Såg delar av valvakan igår. Vilken skillnad från den svenska!

Ingen snackade skit om de andra partierna, oavsett hur de gått för dem själva. Statsminister Kiviniemi sa ” Folk har röstat, bort med skitsnacket”.

Man respekterar väljarnas val, man säger inte som här att ”de fattar inte vad de röstar på”(som tex sossarna gick ut med vid senaste val, ang SD). Man tackar väljare för stödet, även när man backade i resultat. Man tackar sina motståndare för god kamp. Och man kramar även sina meningsmotståndare. Ingen säger att de vägrar samarbeta med ett annat partis representant  som folk valt in. Regering ska bildas från de som röstats fram.  Det är en förhandlingsfråga enbart, och större katastrofer än att behöva bilda en regering, har vi klarat av, sa någon igår.

I Finland röstar man fram sina kandidater, inte ett parti.

Merit Wager skrev om ämnet idag. Vad de svenska medierna skriver orkar jag inte ens läsa. Såg och hörde en del i morse. Suck! Att man inte orkar/vill ta reda på fakta utan skriver en massa strunt! Sannfinländarna ÄR en gång för alla inte lika med SD !

Det är fd  Landsbyggdspartiet, numera ett brett parti för de som tröttnat på sänkta löner, ökade kostnader, sämre socialförsäkringssystem,  allt delvis pga EU inträdet. Och för all del, en del med krav på borttagande av tvångssvenskan i skolan. Finland är ett tvåspråkigt land, sen långa tider, och bör i mitt tycke så förbli.

Några ord om Sannfinländare

Om Finländsk inrikespolitik har det skrivits en del senaste dagarna. Det stundar ju val i Finland.

Skillnaderna är så stora att jag inte ens börjar förklara. Merit Wager har gjort det så bra, så var så goda och läs hos henne direkt.

Förutom de politiska skillnaderna så talar Finländare om saker, istället för att ducka och låtsas att problem inte finns. Raka puckar, vilket många även här säger dig vilja ha.

Till slut ett citat från Merits blogg:

”Till slut kan det vara av värde för svenska journalister och svenskar i gemen att begrunda det som Finlands statsminister också sa i lördagsintervjun den 9 april, apropå reporterns tjat om Sannfinländarna och frågor kring hur det kan komma sig att hon kan tänka sig att ha med dem i regeringen. Nämligen att i Finland har man demokrati och om folket röstar på Sannfinländarna, så är det naturligtvis folkets vilja som avgör. Det finns nog skäl för svenskarna, som så gärna slänger sig med ordet ”demokrati”, att fundera på om man inte också borde leva upp till det…”

Wetterstrand kan inte svensk lag!

Inte olagligt att vistas i Sverige utan papper, säger Maria W.

Så här är det, Maria:

Detta sägs i utlänningslagens kap 20 Bestämmelser om straff mm:

1 § Till böter döms en utlänning som uppsåtligen eller av oaktsamhet uppehåller sig i Sverige utan föreskrivet tillstånd och utan att utlänningen har ansökt om ett sådant tillstånd eller en förundersökningsledare har ansökt om tidsbegränsat uppehållstillstånd för utlänningen med stöd av 5 kap. 15 §. I ringa fall skall åtal för brott enligt denna paragraf inte väckas annat än om det är motiverat från allmän synpunkt.

2 § Till fängelse i högst ett år eller, om brottet är ringa, till böter döms en utlänning som uppsåtligen uppehåller sig i Sverige fastän han eller hon enligt ett verkställt beslut om utvisning enligt 8 kap. 8 § eller motsvarande beslut enligt äldre lag inte har haft rätt att återvända hit. Bestämmelserna i första stycket gäller inte om utlänningen har flytt hit av skäl som avses i 4 kap. 1, 2 eller 2 a §. I ringa fall ska åtal för brott enligt första stycket inte väckas annat än om det är motiverat från allmän synpunkt. Lag (2009:1542). Ändrad 2009-02-03 gm SFS 2009:16, ikraft 2009-04-01 Ändrad 2009-12-30 gm SFS 2009:1542, ikraft 2010-01-01, överg.best.

3 § Till böter döms en utlänning som uppsåtligen eller av oaktsamhet har anställning eller bedriver verksamhet som kräver arbetstillstånd, utan att inneha ett sådant tillstånd.

4 § Till böter eller fängelse i högst ett år döms en utlänning som uppsåtligen på ett otillåtet sätt passerar en yttre gräns enligt Schengenkonventionen.

 

Merit Wager håller koll. Texten ur lagboken är citerad från från hennes blogg.

Begreppet ”papperslösa” är en omskrivning som media  använder för att beskriva illegala invandrare, alltså människor som inte har någon som helst rätt att vara i Sverige!

Förvånad över ologiken

Den som gör allt rätt riskerar att utvisas medan den som gömmer sig och stannar utan asylskäl får skola, vård och till och med starta företag.

Ledare i Svd om det idag. Merit Wager skriver om samma lag. Opinion lördag i SVD, Tomas Gûr har en spalt om samma sak.

Man talar om papperslösa i media och bland politiker när man menar människor som är i Sverige utan asylskäl. Och vill dölja sitt ursprung.

Eller människor som kommit hit utan asylskäl men med en önskan om försörjning. Eller människor som valt att ljuga sig in i Sverige för att få del av vårt sociala skyddsnät utan kostnad.

Man talar om flyktingbarn när man menar asylsökande unga män. Ytterst få av dem är barn och ännu färre har flyktingstatus.

Man kallar svenskar rasister om de tar upp de problem som finns.

Problemen och motsättningarna kommer tyvärr att öka på detta sätt. Galenskap i mina ögon.

Kan vi  inte bara börja kalla en spade för en spade?

Kan vi inte börja ta hand om de som verkligen behöver asyl?

De verkliga flyktingarna?

Ledsamt läsande

Vet svenska folket om detta?

Det står att läsa på bloggen hos Merit Wager.

Citerar ur en text inskickad av personal på Migrationsverket, den som i sin helhet finns att läsa hos Merit.

vems ansvar är det egentligen att komma med riktiga uppgifter när man ansöker om uppehållstillstånd? Ja, sist när jag kollade detta, i UNHCR:s handbok, så stod det att det är den sökandes ansvar, alltså att den som söker asyl eller uppehållstillstånd har hela bevisbördan; det är han eller hon som ska bevisa att han eller hon har behov av skydd i Sverige. Och UNHCR hänvisar ju många ständigt till. Också enligt svensk lag är det förstås den som söker ”en förmån” (í detta fall asyl eller PUT) som ska bevisa att han uppfyller lagens krav. Svenska myndigheter har mycket begränsat ansvar när det gäller personer som vägrar medverka till att styrka sin identitet och som serverar uppdiktade historier.”

Har läst rätt många blogginlägg och notiser i media om ”flyktingbarn” eller ” flyktingar som hotas av utvisning” den senaste tiden.

Sätter orden inomdå de används felaktigt av de flesta journalister. I syfte att vilseleda oss och trycka på tycka synd om knappen.

Det är nämligen stor skillnad i vad som gäller för flykting och asylsökande.   Och barn är små, inte skäggiga unga män i 18-30 års ålder.  Men artiklarna har ofta med en bild på just små barn, ledsna, smutsiga och ensamma. Undrar vad de unga männen gillar beskrivningen av dem? Många av dem har ju egna små barn, har det visat sig när de väl fått PUT.

Ytterst få som anländer till Sverige och ansöker om förmånen att bli försörjda av oss är flyktingar.  De må ansöka om asyl men det är en annan sak, andra regler.

Det är dags att begära att de som matar oss med nyheter också håller sig till fakta, sanning och inte enbart söker säljande rubriker.

Dålig koll på fakta!

Förvirring råder angående de utvisade irakierna.

Lars Ohly stod i Riksdagen och sa att mannen i ett enskilt fall blir utvisad dit  där han kommer att förföljas för sin tro. Murad Mohammed heter han. En muslim från Kurdistan.

En muslim blir inte förföljd i Irak idag. En kristen kanske, på vissa håll, men inte överallt. Mannen i Ohlys exempel är kursdisk muslim. Läs gärna mera om fallet hos Merit Wager.

Hon, till skillnad från våra politiker och tyckare, plus många inom media, har koll på sina fakta.

 

Norra Irak är fullt av hus och byar byggda med pengar från Sverige. Dit går flera direktflyg, full, varje vecka. Fyllda med Irakier på semester och affärsresa. Ingen av dem blir förföljd eller kastad i fängelse för att de reser dit. Ändå har de fått asyl os oss. Man kan undra varför. På vilka grunder alltså.

Killen är gift med en svenska, vilket inte ensamt är skäl för asyl. Vill han vara här har han möjligheten att ansöka om att få komma på anknytning.  Har han ett arbete han kan försörja sig på kan han ansöka om att arbetsinvandra. Från Irak. Eller så kan frun flytta dit.

Hit går skattepengarna!

Svenskan idag har att berätta om flyktingindustrins vinnare.

Företag som Vårljus tjänar grova pengar då ingen kollar hur mycket de fakturerar, tydligen. 40 miljoner de senaste åren, i vinst. Om tidningen har rätt uppgifter.

Normen är 1900:- per plats och dygn, men man har betalat ut 2150 – 2175:- per plats till just Vårljus.

Vård- och behandling AB har fått 3015:- per plats. Samma som på vårdinstitutioner, trots att ingen vård ges.

Staten betalar ju så varför snåla, typ.

Dessutom tjäna diverse sidoaktörer stora pengar på detta. Miljoner grävs ned i projekt inom flyktingindustrin.

Vad media ständigt glömmer att berätta är att de flesta inte är barn, utan unga vuxna män. I undantagsfall kvinnor.

Merit Wager vågar berätta det, eller rättare sagt vidare befordra berättelser från migrationsverkets personal. Läs gärna mera på hennes blogg.

 

ps. Nej! Jag är inte rasist. Jag hatar alla fuskare lika intensivt!

Avslöjande från Migrationsverket

Miggor,  tjänstemän/kvinnor inom Migrationsverket, berättar hos Merit Wager om saker som de får höra och tvingas leva med.

Tex att en person byter ut sina personuppgifter inklusive plussar på sin ålder med 10 år,  för att direkt få ut svensk pension, samtidigt som han jobbar svart. Och tycker att det är bra!

Våra handläggare på Fk måste vara både blinda och döva om de beviljar pension till människor som inte jobbat här, inte kommer att göra det och inte ens är villiga att visa vem de är. Samtidigt som de underkänner läkarintyg för riktigt sjuka svenskar.

Eller berättelser som denna(som kommer via Merits Blogg):

Alldeles nyss fick en person som säger sig vara 17 år PUT. Och hans påstått försvunna och påstått antagligen döda familj hade köat till ambassaden redan från samma stund som han själv anlände till Sverige.

Nu är problemet bara att de saknar id-handlingar som styrker vilka de är Bekymrade socialsekreterare undrar om Migrationsverkets skulle kunna intyga att dessa personer är familjemedlemmar till pojken. Men hur skulle det gå till? Pojken själv saknade id-handlingar och dessutom hade samtliga av hans familjemedlemmar antagligen dött för flera år sedan…

Det enda rätta handlandet är är att återförena familjen i hemlandet. Vilken tur att de är återfunna. Nu slipper stackars barnet sitta här i kalla norden alldeles ensam. Och sörja sin familj. Allt enligt FNs barnkonvention.

Gör något! Ta itu med problemen, ni som har att styra med det. Inbilla er inte att det försvinner om man struntar i det.

Följ lagen, ni som arbetar med invandrarfrågor. Handla inte med ert medlidande, tycka synd om och ”von oben ” attityd. Alla ska inte och kan inte få bo och leva i Sverige.

Sd som nämndemän?

Icke nödvändigvis, om de som utser nämndemännen följer gällande regler.

Media hojtar, som vanligt, utan att ha koll. Kan man förvänta sig annat?

Merit Wager har som vanligt koll!

Vem som helst kan anmäla intresse för att få uppdrag som nämndeman. Politiskt aktiv eller inte. De är inte bara avdankade gamla politiker alltså, som får chansen, även om man kunde tro det.

Sedan väljer kommun- och landstingsfullmäktige ut de som får uppdraget.