Posts Tagged ‘politik’

Potemkinkulisser, i dag

Sofia Arkelsten har fått motta en massa ren skit för sitt partiprogram som talar om vad den svenska ursprungshögern gjorde för rösträtten. Hon sa sanningen men det accepterade inte sossar och vänstern. Snabbt drog en storm fram och nästan förintade henne. Hon backade och gjorde en pudel, teg och svalde som kvinnor oftast gör.

Faktum är, om man orkar kolla de historiska fakta, att den höger som då fanns, AVF, Allmänna Valmans Förbundet, faktiskt är grunden till vår allmänna rösträtt.

Svenskan skriver idag om saken. Läs där!

Vänstern är kända för att skapa Potemkinkulisser, förtiga sanningar och skapa sin egen historia.

Den som kritiserar Arkelsten borde läst sin historia lite bättre och inte bara tro på partistrateger, varken från höger eller vänster.

Den riktiga historian, inte den skapad av fackförbund och partier. Den bild av Sverige många har består enbart av vad godkända journalister skriver och väljer att visa. Den bosatt utanför Sverige ser en annan bild. Också den som inte är född in i det Svenska systemet där Aftonbladet och Aktuellt är lika med sanning.

I det något äldre Ryssland hette den stora tidningen Pravda = sanningen. Folket sa att stod det i tidningen var det inte sant.

Om man inte känner sin historia kan man inte skapa sin framtid.

Förlorade vadet och ändå inte

Jag tippade att han, Juholt,  skulle få foten. Och så gav de honom Foten.

Ingvar Carlsson ska bli hans dadda så han inte begår fler misstag. Suck!

Vems rätt ser LSS till?

Merit Wager, vem annars, tar upp en fråga jag undrat över ett bra tag.

Citat från bloggen, texten är skriven av någon som arbetar på migrationsverket, en ”migga”

”En del  asylsökande – som verkligen helt saknar asylskäl – ansöker ändå om asyl. De gör det på grund av att de är utvecklingsstörda eller senildementa. De har hämtats hit av någon släkting som inte har för avsikt att ta hand om sin släkting utan tycker att Sverige kan ta hand om honom eller henne.”

slut citat

Våra egna gamla och funktionshindrade får inte den hjälp de ska enligt lag. Enligt tidningen Dagen.

LSS  följs inte av stat och kommun. Vår enda rättighetslag, till skydd för de svaga.

Ett stycke från artikeln i Dagen:

”LSS är på papperet en fantastisk lag som avsåg att revolutionera tillvaron för svårt handikappade människor när den trädde i kraft för 17 år sedan. Problemet är att den inte följs.

Att de tjusiga formuleringarna om att varje individ som tillhör någon av LSS personkretsar (och till dessa är tröskeln hög) ska ges möjlighet att leva ett liv som andra ofta inte är mer än just tjusiga formuleringar kan många funktionshindrade och deras anhöriga vittna om.

De så kallade kommunalekonomiska aspekterna – läs otillräckliga personella resurser – lägger exempelvis allt som oftast hinder i vägen för en meningsfull fritid med självvalda aktiviteter för den som bor i gruppbostad. Att försöka vinna framgång överklagande- och domstolsvägen är normalt sett lönlöst. Utslagen går i de flesta fall på kommunens linje. Den individ som klagar får besked om att hans eller hennes liv är tillräckligt bra utan den önskade insatsen.”

Ser ju tyvärr dagligen hur detta pågår. Svenska pensionärer lever på gränsen, varje dag. För den som skadats eller har ett annat sorts handikapp är livet en kamp emot diverse handläggare som sparar in på allt som går.  Blanketter med kränkande frågor om toalettbestyr bildar underlag som  styr antalet minuter man får hjälp. Kan man inte gå på toa själv får man blöja, som någon okänd kommer och byter två gånger om dagen.  Och ställer sen fram den mikrade maten som kommer i papplåda en gång i veckan.   Har man inte mikro blir det besvärligt. Kan man föra skeden till munnen får man inte hjälp att äta, även om skeden välter på vägen upp.

Den som inte vet sina rättigheter eller inte kan eller orkar slåss för dem, blir utan.

Samtidigt tillåter man import av handikappade yngre och äldre och senila gamlingar, som vårt samhälle ska ta hand om. De belastar asylprocessen, utan att ha asylskäl. De kan inte utvisas till hemlandet, för där vägrar man ta hand om dem. Släkten här gör det inte heller. Man dumpar dem i vår omsorgsapparat. Därmed får de allt som behövs för försörjning och vård, utan att någonsin ha betalat en krona i skatt. De är inte några få utan väldigt många. De kräver personal på det egna språket, för något annat funkar inte. Osv, osv…

Hallo, ni som är satta av oss att ta hand om vårt samhälle, sluta nu för F** att blunda!

Ni som har kommunala eller statliga chefstjänster är folkets (skattebetalares) tjänare, inte tvärtom. Tjäna!

Ni betalas av skattemedel, förslösa dem inte på dumheter utan på skattebetalares väl.

I Finland, där är släktingar till asylanter välkomna, så länge släktingen försörjer dem.  Ingen folkpension utgår heller till den som inte arbetat ihop den.

En viss skillnad!

Några ord om Sannfinländare

Om Finländsk inrikespolitik har det skrivits en del senaste dagarna. Det stundar ju val i Finland.

Skillnaderna är så stora att jag inte ens börjar förklara. Merit Wager har gjort det så bra, så var så goda och läs hos henne direkt.

Förutom de politiska skillnaderna så talar Finländare om saker, istället för att ducka och låtsas att problem inte finns. Raka puckar, vilket många även här säger dig vilja ha.

Till slut ett citat från Merits blogg:

”Till slut kan det vara av värde för svenska journalister och svenskar i gemen att begrunda det som Finlands statsminister också sa i lördagsintervjun den 9 april, apropå reporterns tjat om Sannfinländarna och frågor kring hur det kan komma sig att hon kan tänka sig att ha med dem i regeringen. Nämligen att i Finland har man demokrati och om folket röstar på Sannfinländarna, så är det naturligtvis folkets vilja som avgör. Det finns nog skäl för svenskarna, som så gärna slänger sig med ordet ”demokrati”, att fundera på om man inte också borde leva upp till det…”

Förvånad över ologiken

Den som gör allt rätt riskerar att utvisas medan den som gömmer sig och stannar utan asylskäl får skola, vård och till och med starta företag.

Ledare i Svd om det idag. Merit Wager skriver om samma lag. Opinion lördag i SVD, Tomas Gûr har en spalt om samma sak.

Man talar om papperslösa i media och bland politiker när man menar människor som är i Sverige utan asylskäl. Och vill dölja sitt ursprung.

Eller människor som kommit hit utan asylskäl men med en önskan om försörjning. Eller människor som valt att ljuga sig in i Sverige för att få del av vårt sociala skyddsnät utan kostnad.

Man talar om flyktingbarn när man menar asylsökande unga män. Ytterst få av dem är barn och ännu färre har flyktingstatus.

Man kallar svenskar rasister om de tar upp de problem som finns.

Problemen och motsättningarna kommer tyvärr att öka på detta sätt. Galenskap i mina ögon.

Kan vi  inte bara börja kalla en spade för en spade?

Kan vi inte börja ta hand om de som verkligen behöver asyl?

De verkliga flyktingarna?

Katri Linna, fd DO

Sveriges sämsta offentliga chef, sägs det. Hon kostar oss 89000 i månaden, på att inget göra.

Utredning heter det man sätter odugliga politiker på, när de fått sparken. Aftonbladet har granskat.

Politik till vardags skriver om just Katri Linna.

Kickas jag får jag vackert gå till Af och skriva in mig. Första arbetsfria dagen.

Han jag betalat min avgifter får jag max 18700  i månaden  i A-kassa.  Har jag tjänat mer hjälper det inte, det är taket.

 

Dålig koll på fakta!

Förvirring råder angående de utvisade irakierna.

Lars Ohly stod i Riksdagen och sa att mannen i ett enskilt fall blir utvisad dit  där han kommer att förföljas för sin tro. Murad Mohammed heter han. En muslim från Kurdistan.

En muslim blir inte förföljd i Irak idag. En kristen kanske, på vissa håll, men inte överallt. Mannen i Ohlys exempel är kursdisk muslim. Läs gärna mera om fallet hos Merit Wager.

Hon, till skillnad från våra politiker och tyckare, plus många inom media, har koll på sina fakta.

 

Norra Irak är fullt av hus och byar byggda med pengar från Sverige. Dit går flera direktflyg, full, varje vecka. Fyllda med Irakier på semester och affärsresa. Ingen av dem blir förföljd eller kastad i fängelse för att de reser dit. Ändå har de fått asyl os oss. Man kan undra varför. På vilka grunder alltså.

Killen är gift med en svenska, vilket inte ensamt är skäl för asyl. Vill han vara här har han möjligheten att ansöka om att få komma på anknytning.  Har han ett arbete han kan försörja sig på kan han ansöka om att arbetsinvandra. Från Irak. Eller så kan frun flytta dit.

Världens socialbyrå?

Finland kan inte vara  hela världens socialbyrå säger Finländska inrikesministerns appropå lagförslag mot organiserat tiggeri.

Frågan är hur länge Sverige kan vara det?

Krafterna som vill få det till att alla borde få rätt att komma till och  stanna i Sverige är många.

Visst, hjälp dem som behöver hjälp. Men gör det på ett konstruktivt sätt.

Det är inte att ta hit alla hjälpbehövande i hela världen.

Ge mig bröd så har jag mat idag. Ge mig en bit jord, utsäde och en spade så har jag mat framöver.

Bygg brunnar, fixa rent vatten, hjälp till att starta och driva sjukhus på plats. Sök efter föräldrar till borttappade barn, barn till borttappade föräldrar. Men ta inte alla till Sverige.

Bygg inte på traumat med att ta bort människorna från sin invanda miljö, sitt språk, sin kultur.

Vem är ni att tro att ni vet bäst?

Att här är bästa platsen i världen att bo på?

Gilla olika?

Det är väl klart som fan att man får gilla olika. Bara i kommunistdiktaturer måste alla tycka lika. Tänk om vi alla hade likadana hem, Lika många barn, samma kläder, samma mat, jobb som staten bestämt och håller med, endast godkända åsikter(iaf öppet).

Hatar flockmentalitet och tvång!

Även tvång att delta i flockaktiviteter. Som kampanjer.

Ett stycke stulet ur The life of Brian:

Brian: Look, you’ve got it all wrong! You don’t need to follow me. You don’t need to follow anybody! You’ve got to think for yourselves! You’re all individuals!
Crowd: [in unison] Yes! We’re all individuals!
Brian: You’re all different!
Crowd: [in unison] Yes, we are all different!
Man in crowd: I’m not…
Crowd: Shhh!

Hit går skattepengarna!

Svenskan idag har att berätta om flyktingindustrins vinnare.

Företag som Vårljus tjänar grova pengar då ingen kollar hur mycket de fakturerar, tydligen. 40 miljoner de senaste åren, i vinst. Om tidningen har rätt uppgifter.

Normen är 1900:- per plats och dygn, men man har betalat ut 2150 – 2175:- per plats till just Vårljus.

Vård- och behandling AB har fått 3015:- per plats. Samma som på vårdinstitutioner, trots att ingen vård ges.

Staten betalar ju så varför snåla, typ.

Dessutom tjäna diverse sidoaktörer stora pengar på detta. Miljoner grävs ned i projekt inom flyktingindustrin.

Vad media ständigt glömmer att berätta är att de flesta inte är barn, utan unga vuxna män. I undantagsfall kvinnor.

Merit Wager vågar berätta det, eller rättare sagt vidare befordra berättelser från migrationsverkets personal. Läs gärna mera på hennes blogg.

 

ps. Nej! Jag är inte rasist. Jag hatar alla fuskare lika intensivt!