Posts Tagged ‘skattebetalare’

Vems rätt ser LSS till?

Merit Wager, vem annars, tar upp en fråga jag undrat över ett bra tag.

Citat från bloggen, texten är skriven av någon som arbetar på migrationsverket, en ”migga”

”En del  asylsökande – som verkligen helt saknar asylskäl – ansöker ändå om asyl. De gör det på grund av att de är utvecklingsstörda eller senildementa. De har hämtats hit av någon släkting som inte har för avsikt att ta hand om sin släkting utan tycker att Sverige kan ta hand om honom eller henne.”

slut citat

Våra egna gamla och funktionshindrade får inte den hjälp de ska enligt lag. Enligt tidningen Dagen.

LSS  följs inte av stat och kommun. Vår enda rättighetslag, till skydd för de svaga.

Ett stycke från artikeln i Dagen:

”LSS är på papperet en fantastisk lag som avsåg att revolutionera tillvaron för svårt handikappade människor när den trädde i kraft för 17 år sedan. Problemet är att den inte följs.

Att de tjusiga formuleringarna om att varje individ som tillhör någon av LSS personkretsar (och till dessa är tröskeln hög) ska ges möjlighet att leva ett liv som andra ofta inte är mer än just tjusiga formuleringar kan många funktionshindrade och deras anhöriga vittna om.

De så kallade kommunalekonomiska aspekterna – läs otillräckliga personella resurser – lägger exempelvis allt som oftast hinder i vägen för en meningsfull fritid med självvalda aktiviteter för den som bor i gruppbostad. Att försöka vinna framgång överklagande- och domstolsvägen är normalt sett lönlöst. Utslagen går i de flesta fall på kommunens linje. Den individ som klagar får besked om att hans eller hennes liv är tillräckligt bra utan den önskade insatsen.”

Ser ju tyvärr dagligen hur detta pågår. Svenska pensionärer lever på gränsen, varje dag. För den som skadats eller har ett annat sorts handikapp är livet en kamp emot diverse handläggare som sparar in på allt som går.  Blanketter med kränkande frågor om toalettbestyr bildar underlag som  styr antalet minuter man får hjälp. Kan man inte gå på toa själv får man blöja, som någon okänd kommer och byter två gånger om dagen.  Och ställer sen fram den mikrade maten som kommer i papplåda en gång i veckan.   Har man inte mikro blir det besvärligt. Kan man föra skeden till munnen får man inte hjälp att äta, även om skeden välter på vägen upp.

Den som inte vet sina rättigheter eller inte kan eller orkar slåss för dem, blir utan.

Samtidigt tillåter man import av handikappade yngre och äldre och senila gamlingar, som vårt samhälle ska ta hand om. De belastar asylprocessen, utan att ha asylskäl. De kan inte utvisas till hemlandet, för där vägrar man ta hand om dem. Släkten här gör det inte heller. Man dumpar dem i vår omsorgsapparat. Därmed får de allt som behövs för försörjning och vård, utan att någonsin ha betalat en krona i skatt. De är inte några få utan väldigt många. De kräver personal på det egna språket, för något annat funkar inte. Osv, osv…

Hallo, ni som är satta av oss att ta hand om vårt samhälle, sluta nu för F** att blunda!

Ni som har kommunala eller statliga chefstjänster är folkets (skattebetalares) tjänare, inte tvärtom. Tjäna!

Ni betalas av skattemedel, förslösa dem inte på dumheter utan på skattebetalares väl.

I Finland, där är släktingar till asylanter välkomna, så länge släktingen försörjer dem.  Ingen folkpension utgår heller till den som inte arbetat ihop den.

En viss skillnad!

Dubbdäck eller inte?

Karin Svensson Smith, miljöpartiet, så klart anser att man ska förbjuda dubbdäck nationellt.

”Barnen har rätt att växa upp i våra städer utan att andas in hälsovådliga partiklar”.

Mmmm… men om inte bilarna kan stanna växer de inte upp alls!

Kan inte hålla med henne. Kör visserligen dubbfritt, för att jag måste kunna köra på Hornsgatan ibland. Därtill tvingad alltså.

Som väglaget är nu, med is under ett lager snösörja glider man omkring som en smörklick i en het panna. Och då är det inte kul att ha en annan bilist nosande i kofångaren. Eller en som har dubb som tvärstannar framför utan förvarning.

Jag lovar att jag kan köra i värre väglag än vad vi nu har, det är inte min körning det handlar om.

Problemet är alla de som inte har nog med övning i vinterväglag. Alla de som litar på att bilens elektronik fixar allt de  själva ställer till med. Eller andra trafikanter.

Dubbdäck är det enda som kan stoppa en bil snabbt nog när människor bara vänder och kliver rakt ut i gatan. Eller går över på ett obevakat övergångsställe i tron att bilarna stannar bara för att de vita strecken finns där.

Bilisterna är skyldiga att lämna företräde där det är möjligt. Alltså inte stanna ovillkorligt! Ser man inte att gångtrafikanten har avsikt att korsa gatan förrän de klivit ut hinner man inte stanna. Inte ens i 10 km i timmen i städerna där gående kan hoppa ut mellan bilar eller gå ut utan förvarning, från att ha gått rakt fram. De tittar inte ens!

De lokala förbuden anser hon att varje resenär ska hålla reda på och ha med sig en extra omgång däck samt byta på plats.

Den som ska köra utanför sin egen kommun bör kontrollera var i landet det finns dubbdäcksrestriktioner och antingen undvika dessa kommuner eller ha med sig en extra omgång däck för att kunna byta.”

Suck! Ännu en tokstolle vi skattebetalare försörjer.

Lika värda?

”Vi lovar att älska varandra tills kommunen skiljer oss åt.” Börjar kännas rätt aktuellt med citatet!

Kan man tala om människors lika värde, i vårat samhälle när man vet följande?

Beskyll nu inte nuvarande regering för skiten, för den påbörjades och spreds under sossestyret. Kalla inte heller mig för rasist, jag är ”icke svensk” men  svensk medborgare, arbetande och företagande skattebetalare. För lika behandling för alla, som ställer upp på gemensamma mål.  Dvs sköter sig efter vårt samhälles normer, arbetar efter förmåga och betalar sina skatter.

Arne och Gunnel Kojefors får inte bo ihop längre.

Maggie och Torsten Karlsson får inte heller det.

Erik och Margit Berglund måste separera på ålderns höst.

Gunborg och Albin Wennström får inte bo ihop.

Inte heller Arvid och Ingar Andersson.

Svenska äldre som byggt landet och betalat sina skatter.

Dem får man dela på, tydligen. Av ekonomiska skäl.

Samtidigt skriks det i högan sky om anhöriginvandringen. Alla borde visst få komma hit. Endast 40% av de ansökande har fått nej, sedan nya reglerna kom.

Speciellt för ”ensamkommande barn,” i  +tjugoårsåldern som ”plötsligt” hittat sin familj.

Det är inhumant att inte tillåta familjer att återförenas, sägs det. Men så gör det i era hemländer då! Eftersom familjen finns där.


De  ovannämnda och många fler par som på ålderns höst vill fortsätta leva tillsammans tvingas till separation. Av stelbenta byråkrater. Man säger att det inte går, istället för att söka lösningar. Pengar finns inte, säger man.

Under tiden betalas massor med pengar ut i Äldreförsöjningsstöd. ÄFS

Till människor som inte betalat något i skatt, inte arbetat här utan enbart kommit för att få en gratis försörjning och del i vår sjukvård.

Citerar från Julia Cesar-

När riksdagen tog sitt mångkulturella beslut 1975 var 13 procent av invandrarna pensionärer som inte hade rätt till folkpension. Men från och med det året får samtliga i Sverige bosatta utlänningar rätt till folkpension, oavsett om de har arbetat eller inte. Från 2003 tas steget fullt ut för att garantera alla över 65 år som bor i Sverige att leva på skattebetalarnas bekostnad genom så kallat äldreförsörjningsstöd, ÄFS. Man behöver inte ens vara bofast i Sverige. Det räcker att man planerar att stanna här minst ett år så får man ”skälig levnadsnivå” garanterad av svenska staten.

Under 2010 är ÄFS-beloppen 4831 kronor i månaden för ensamstående och 4082 för gift person, värdebeständigt och skattefritt. Till detta kommer bostadskostnaden, där stöd kan utgå med upp till 6 200 kronor i månaden. Till skillnad från vanliga pensioner är ÄFS-beloppen garanterade, oavsett vad som händer på börsen. Om man känner för att resa tillbaka till det gamla hemlandet på semester i tre månader varje år (tolv månader för länder inom EU) tar man äldreförsörjningsstödet med sig. Under tiden kan man hyra ut sin bostad i Sverige.

Och det finns fler fördelar: Hemtjänsten är avgiftsbefriad, eftersom ÄFS inte räknas som inkomst. Invandrarpensionären tillåts också ha skattefria inkomster från utlandet på upp till 3000 kronor i månaden. En ensamstående kan alltså få drygt 11000 kronor i månaden plus rätt att ha en inkomst från utlandet på 3000, totalt drygt 14000 kronor – utan att alls ha arbetat i Sverige eller bidragit med en enda skattekrona.Det är dubbelt så mycket som den lägsta nivån för vanlig ålderspension (garantipension, den så kallade ”fattigpensionen”) där beloppen ser ut så här: (beloppen är bruttobelopp, det vill säga skattepliktiga.)

Personer födda 1937 eller tidigare:
• Ogift 7 708 kronor i månaden.
• Gift 6 867 kronor i månaden.
Personer födda 1938 eller senare:
• Ogift 7 526 kronor i månaden
• Gift 6 713 kronor i månaden.

ÄFS kan sökas av alla över 65 som är bosatta i Sverige, alltså även av svenskar. Men det kom till för invandrarnas skull och för att avlasta kommunernas socialbudgetar från kostnaderna, och majoriteten av dem som får ÄFS är invandrare.

Af Julia Caesar

-Slut citat

Tilläggas kan att jag som arbetar heltid inte får kvar lika mycket efter skatt. Behöver det sägas mer?

Ännu en fuskare fast

För ett tag sedan fick en man fängelsedom för bidragsfusk och bedrägeri. Han låtsades vara CP-skadad och i behov av assistans. Familjen skötte om assistansen. På pappret, för inte hade han behov av hjälp. Bara av pengarna.

Sen var det Lisebergsdansaren. Han som dansade med kaninen, på bild. Fast han enligt uppgift inte kan stå eller röra sig  medvetet utan behöver två assistenter vid som sida, hela dygnet.

Nu har ännu ett fall hittats.  Familjen har  fått ut 500 000 i månaden eller  minst 6 miljoner kronor. I assistansersättning. Utan att behovet finns.

Samme man är bakom. Han driver ett assistansbolag.  Han som sitter i fängelse för andra fall. Tre fall på kort tid som är sammankopplade.

Hur många fall till finns det i samma bolag? Polisen utreder visserligen men hur effektivt? Vad kostar det under tiden att fortsätta betala till bolagets kunder? Och vart tar pengarna vägen? Kommer de någonsin krävas tillbaka?

Vad de måste ha skrattat åt Svenska myndigheters dumhet!

Ingen har ju kollat fakta utan gått på endast de de sagt eller spelat. Läkarutlåtanden är baserade på uppgifter ur mun, inga ordentliga undersökningar har gjorts. Man har litat på uppgifter de lämnat till Migrationsmyndigheten. Där alla ljuger för att få maximal utdelning.

Det här påverkar andra, som verkligen behöver sina assistenter väldigt negativt. Man utpekas lätt som fuskare. Man tittar snett ute i samhället.

Skärp er, ni som har som uppgift att utreda, undersöka och bevilja. Låt samma regler gälla för alla, svenskar och icke svenskar. Eller egentligen hårdare för icke svenskar, de som ändå inte betalat en  krona för systemet de utnyttjar.

Det finns flera fall där svenska medborgare, svenska skattebetalare, inte får den hjälp de har rätt till.  Man frågar ut den ansökande om varje liten detalj i deras dag. Hur länge varje toabesök ta, hur många gånger om dagen man behöver kissa och om det verkligen är så att man behöver hjälp.  Kan du svara på hur ofta du måste på toa? Och hur länge varje besök tar?

Listorna med frågor är långa och riktigt närgånget kränkande.  Varje detalj i dagen granskas.  De kan inte ha använts i de fallen ovan.

Hur många fall till finns det?

Kampen för Veikko fortsätter.

Ännu inget beslut om att Veikko skall få sin rätt tillgodosedd.

Till och med Finlands president och utrikesminister har sagt sitt i fallet.

Ordföranden i Vänsterförbundet och medlem i Nordiska rådet, Paavo Arhinmäki skriver idag om fallet.

Finland följer noga utvecklingen, eller bristen på det.

Uppdaterat lördag den  29 maj.

Två ministrar och en president har nu sagt sitt i ärendet, förutom en massa svenska politiker på hög nivå, bland andra Jan Björklund.

Prestige verkar sätta käppar i hjulet. Tjänstemän i Vaxholms kommun vägrar att ta reson och följa svensk lag.  Tjänstemän tar inte till sig att språket är hans enda problem. Han förstår inte svenska längre och kan inte göra sig förstådd. Hans har tappat svenskan, något de flesta gör på ålderns höst. Alltså om de lärt sig svenska senare, och har ett annat modersmål.

Man, tjänstemännen i Vaxholm,  ljuger om situationen i media och kallar Veikkos fall en påhittad historia. Man vägrar att följa den författningslag som reglerar verksamheten. Där det står uttryckligen att omsorg skall ges på det egna språket om behov finns. Vem kan ha större behov?

Allt denne, 90 årige blinde änkeman, vill är att få tillbringa sina sista år i en omgivning där han kan förstå och bli förstådd av de runt om. Han vill gärna komma till Suomikoti, ett finskspråkigt äldreboende men bekant mat, traditioner och grannar man kan prata minnen med. Plats lär det finnas, kollade igår.

Tänk dig följande, du bor på ett för dig obekant ställe, med obekanta människor som pratar ett språk du inte kan förstå eller tala. Lägg till att du inte heller kan se.

Skrämmande!

För mig som finskfödd är detta det ultimata i att bete sig illa. En veteran hedrar man i Finland. De få som är kvar. De kämpade för att ge Finland frihet. Tack vare dem talar vi finska och inte ryska. Tack vare dem är Finland ett välmående land, med hög utbildningsnivå och teknisk utveckling.

Saken handlar inte så mycket om att han är finne, eller veteran, utan om hur man behandlar en gammal man som arbetat och betalat skatt här i många år.

Skamligt! Skäms på er i Vaxholms kommunalhus!

Fientligt?

Tankesmedjan Fores säger enligt Dn idag att vi måste bekämpa främlingsfientligheten på lokalplan.

”Vi måste som enskilda individer våga stå upp och bemöta rasism hos grannar, kolleger eller släktingar – person till person.”

Innebär det att frågor som rör problem med invandrare inte får diskuteras. Att vi bara ”ska lyfta fram det positiva”?

Jag är invandrare och om jag är till problem så vill jag veta det! Hur ska det annars kunna åtgärdas? Blir man mindre arg för att man inte får prata om saker? Blir man mindre rädd för att ingen vågar tala om det man ser med egna ögon? Blir man mindre arg över slöseriet av skattemedel på idiotiska projekt för att inkludera människor i vårt samhälle som inte vill bli inkluderade. Som vill bo med människor men samma språkliga och kulturella bakgrund och som är rädda för oss eller föraktar oss. Lyssna på dem! Lyssna på oss!

Hur skulle det vara om vi öppnade för debatt om problemen på området utan att genast få rasistkortet slängt i ansiktet?

För där finns problem, där finns människor som hänsynslöst tjänar pengar på vår välvilja, svenska som icke svenska.

Migrationsverket råder kaos, ingen ”vet” vad som gäller och de lagar som styr struntar man i på högre ort. De under har bara att göra vad de blir tillsagda, annars väntar egna problem.

Följden blir att vi får in en massa människor som ingen vet vilka de är och som definitivt saknar skäl att vara här. Annat än att ekonomiskt är det en vinstlott att få stanna i Sverige. Somliga av dem påstår sig vara ”barn” trots att alla synliga skäl talar emot det. Många är ”ensamma i hela världen” trots att någon bevisligen betalat för deras resa hit. Och dyker genast upp när ”barnet” fått PUT. Ofta hela familjer, med farmor och annat. Som vi sedan försörjer för resten av livet. Medan våra pensionärer lever på svältgränsen.

Att kasta pengar på människor som enbart kommer hit för att leva på oss sticker en aning i ögonen på mig. Samtidigt som jag ser gamla, som arbetat och betalat skatt hela sitt arbetsliv, uppfostrat sina ungar till laglydiga medborgare, knappt klara sig på sin pension. Gamla som sitter hemma, tittar in i väggen för att bara få hjälp med sin basbehov, dvs hygien, mat och inte mycket mera. Av olika människor varje dag, för att ingen står ut med att arbeta på det sättet någon längre tid.  Jag har ju faktiskt arbetat inom hemtjänsten en kort tid. Jag har bekanta som är gamla. Jag ser och hör saker ingen ska behöva leva med.

Jag har vänner som är sjuka, så pass att de inte klarar sig själva. Hjälpen de får är under all kritik. De står i kö för allt. Före i kön går människor som aldrig betalat ett öre i skatt, och troligen inte kommer att göra det heller. Men de har en stark röst i media bakom sig. Protestera och du kommer sist i kön. Och kallas rasist.

Hjälp de icke svenskar som behöver hjälp, när de gör så. Men låt dem sedan återvända hem, dit de längtar. Låt det inte vara så lätt att leva här att hemlängtan får botas med semester i hemländer, som man inte kan leva i för att man är ”politiskt/religiöst mm förföljd. Semester som vi, återigen, betalar. Blir det problem ska Svenska staten genast träda in och hjälpa. Annars blir det skrik i media. På det har vi flera exempel per år.

Det land man måste få asyl ifrån ska man väl inte åka på semester till! Det om något visar att man saknar skäl för asyl! Där måste jag hålla med ett parti jag inte ens vill nämna vid namn.

Tar man emot människor som genomlevt trauman av olika slag så tar man per automatik in en massa kostsamma problem, så är det bara. Finns asylskäl ska de få hjälp, så klart. Problemet är att media pressar fram positiva beslut för människor som helt saknar skäl, annat än ekonomiska, att vara hos oss och försörjas av oss.

Nu hojtar man om en sjuk liten flicka, som det visserligen är väldigt synd om men som i övrigt saknar alla skäl att få stanna. I hemlandet finns relevant vård, dvs inget bättre än det som kan fås där finns här. Flickan är obotligt sjuk, döende. Sjukdom är inte ett asylskäl.

Ett annat problem är de som begått brott i andra länder och flytt hit. De blir ju inte snällare av att försörjas av oss. Nancy-mördaren, fick tex besked för länge sedan att han inte har rätt att vistas i Sverige.  Har fått så vid flera tillfällen. Vilket han struntade i. Hon är nu död. Oåterkalleligt borta.

Så vill inte jag ha mitt Sverige!

Rättvist

”Invandringen ska kännas rättvis. Den ska vara rättvis mot den person som kommer till Finland, men också mot de människor som upprätthåller systemet och som betalar för det. Alltså för oss finländare.”

Det säger Alexander Stubb,  Finlands utrikesminister.

I Finland diskuteras invandringspolitiken och problemen öppet. Vissa åsikter är ju inte  ”rumsrena” men bättre ha dem i öppen dager än bakom stängda dörrar som här. Problemen kan inte tigas ihjäl, hur mycket man än önskar det.

När ska vår egen säga något liknande? När ska våra politiker våga ta i problemen som är vardag för oss väljare? Det som diskuteras vid köksborden och som ger väljare åt skumma ideologier.

Jag efterlyser öppen diskussion här också!

Efterlyser samma rättvisa här, speciellt som Sverige i princip har öppna dörrar för vem som än vill komma och bli försörjd av oss. I varje fall om de saknar handlingar som visar vilka de är, eller påstår sig vara minderåriga.

Så länge vi har människor som knappt överlever på det stöd de får, i form av pension efter hårt och långt arbetsliv,  eller sjukersättning efter skada i arbetslivet eller ”bara” en vanlig sjukdom som gör dem oförmögna att arbeta.

Människor som alla arbetat och betalat skatt får nu känna att de inte har rätt att leva, knappt.

Barnfamiljer med en försörjare går på knä, pensionärer har inte råd att äta eller gå till doktorn och kommer inte ut på månader. De sitter ensamma för att ingen” har tid” att ta reda på vad personen önskar göra. Funktionshindrade personer nekas stöd och omsorg med motiveringen, ” det är för dyrt”.

Betalar inte vi våra räkningar kommer straffet hårt och snabbt. Missar jag en momsrapport på min hobbyverksamhet… aja baja!

Medan andra kan komma utifrån, ställa krav, strunta i regler och lagar och få allt de pekar på. Gratis, utan minsta krav på motprestation.

Media stöder detta spel genom felaktig och vinklad rapportering. Den som saknar kunskap och informationskällor kan inte annat än köpa deras historier.

Det ÄR inte rättvisa!

Inte heller är det rättvisa att många av oss som arbetar och betalar skatt har mindre kvar att röra oss med än nyanlända som troligen aldrig kommer att inbringa samhället annat än kostnader.

I´m frustrated!

Heja RUT!

Det pratas om RUT.  För och emot.

Media rapportera att samtidigt som ledande sossar är emot RUT så använder de tjänsterna ändå.

Mona säger att det är klart att finns det ska alla få använda RUT. Men av princip är de emot RUT. Och ska absolut ta bort RUT vid en valseger.

Men om jag av princip är emot något så använder jag inte det! Jag köper tex av princip, inte varor på LIDL. För att de har en personalpolitik under all kritik. Bland annat. Jag köper, av princip, inte kravodlad frukt från andra sidan jordklotet. För att det finns svenska äpplen att tillgå. Med eller utan krav är de ändå bättre ur miljösynpunkt.

Utan RUT skulle våra fönster gro igen. Jag klarar inte att tvätta alla fönster inuti, utanpå och emellan på en dag. Men allt runtom jobb med gardiner, blommor och annat. Med hjälp av RUT blir det gjort på en halv dag. Jag kan vara ledig den andra halvan, med familjen eller ute, Annars jobbar ju jag mer än heltid. För att få ihop till bla Monas lön.

Mona säger att nästan bara de rika utnyttjar avdraget. Hur ska hon veta, som bor i ett” rikt” område och bara umgås med andra i samma löneklass? Hon säger sig representera människor hon inte vet något om. Hon pratar som hon tror att knegare gör, när det passar. Bara.

Jag känner då inte många rika, mera vanliga arbetare, studerande  eller pensionärer och flera av mina vänner betalar gärna en vit lön till den som hjälper oss att hålla ordning när vi inte orkar/hinner. Men svart städhjälp skulle jag inte anlita, vilket flera höga politiker visat sig göra!

Och killen som putsar mina fönster hade inte jobb före RUT. Företaget uppstod iom möjligheten för oss vanliga knegare och pensionärer att också få råd att ta hjälp med städ och sådant. RUT, alltså. Vi som inte har löner i Monas klass.

Läste en kul snutt idag angående RUT.

”Att svarta jobb blir vita innebär inte att fler jobb skapas. Men andra vinster kan skapas, till exempel ökade intäkter för staten samt ett starkare socialt skydd för individen, säger Anders Forslund.”

Snacka om att cykla i badkaret! Räkna in svarta jobb som vita, ingen skillnad alltså. trolla med siffror. Så kan man vinna poäng i en politisk debatt när man inte vill lyssna på vad vi väljare tycker.

RUT har gett många nya företag. Företag som drivs av kvinnor, som ger arbetstillfällen till kvinnor och som ger mig som kvinna möjligheten att arbeta så mycket jag behöver och ändå sköta mitt hem. Jo, maken arbetar också mycket.

Så Heja RUT!

Och Mona, låt bli att sabba min halva lediga dag!

Vips så var det fixat-blunda och bevilja

Merit Wager publicerar, som tur är, ännu en miggas brev. Migga = handläggare på Migrationsverket

Som tur är, för i dessa frågor petar inte gammelmedia. Inte PK, skadligt för karriären jag jag tro.

Hur som tycks det mesta på Migrationsverket går till lite hip som haver. Man struntar i svensk lag, man struntar eller sätter sig över beslut i Migrationsdomstolen och i Migrationsöverdomstolen. Man låtsas att inte fatta enkla svenska ord som utvisa, bevisa, pass, identitet mfl.

Det finns domar som utgör prejuridikat, men dem ”känner man inte till”. Man leker Tre Apors Arme, jag ser inte, jag hör inte, jag talar inte.

För att de gör som de vill har vi nu mängder med barn/ungdomar i Sverige som tagits hit av andra än deras föräldrar.  En del folkgrupper från Africa och Asien  är duktigt representerade i detta cirkus. Nu struntar de i dem, och soc får ta vid. Vet ens föräldrarna om var barnen/ungdomarna finns? Vad händer med barnen/ungdomarna sedan? Vet vi vilka de är, hur många de är och vad som händer dem?

Det finns också grupper av vuxna som utnyttjar de blåögda svenska handläggarna som inte orkar/vill göra sitt jobb enligt de lagar och regler som finns. De söker, utan att presentera några handlingar, asyl i Sverige. Många har redan asyl i ett annat land, men kommer att få det ekonomiskt bättre här. Man blundar och beviljar.

Ash..läs själva hos Merit! Detta gör mig både arg och frustrerad.

Här sitter vi snälla skattebetalare och gnetar ihop kronor och ören som ska räcka till mycket. Och så slösar de bort av …tja, vad ska man kalla dem? Inkompetent idiot ligger nära till hands.

Den som behöver skydd här ska kunna få det. Efter att ha visat vem man är och vilket land man kommer ifrån. Skyldigheten att bevisa sin sak ligger hos den som ansöker. Är man i behov av skydd, och beredd att acceptera svenska lagar och regler, så ska dörren vara öppen.

Det är rätt små krav, med tanke på att vi förväntas försörja och beskydda dessa människor.