Posts Tagged ‘skilsmässa’

Olagligt att skilja

Äldreministern har föreslagit att man ska lagstifta om att kommuner inte får skilja åt gamla människor som inte längre klarar att bo hemma. Något som inte kommer hinnas med före valet.

Märkligt samhälle vi lever i, där man måste reglera det i lag.

Senaste året har flera fall uppmärksammats där en av ett par inte längre klarar sig hemma, dvs den andra orkar inte vårda den ensam. Då skiljer man dem åt. Tvångsskilsmässa  alltså. Mot parets uttryckliga vilja.

Jag vill aldrig bli gammal om det som återstår är att tvingas sitta ensam, för att en kommuntjänsteman/kvinna fattar ett sådant beslut.

En förunderlig saga

Merit Wager, vår oförtröttliga sanningens röst, berättar den på sin blogg.

En saga om kärlek,  uppslitande skilsmässa, sex, barn, svek och allt annat som hör en god saga till.

Tyvärr tyckte jag inte den var speciellt gullig. Det SKA sagor vara. Och de ska ha lyckliga slut.